keyboard_arrow_up

Onze veilige betaalwijze cosmetics accessoires

keyboard_arrow_up

De betaling op www.cosmetics accessoires.com is perfect beveiligd en wordt verzekerd door onze partner PAYPLUG, een Frans bedrijf dat deel uitmaakt van de groep BPCE/NATIXIS. De oplossing voldoet aan de Europese DSP2-norm en alle gegevens die u ons meedeelt tijdens uw betaling zijn beveiligd en gecodeerd via het https/TSL-protocol. Wij hebben geen toegang tot uw bankgegevens, deze worden op een gecodeerde en veilige manier doorgegeven aan onze bankpartner. Bovendien worden, om u en ons te beschermen, alle bestellingen gevalideerd via de Smart 3D secure die fraude voorkomt. 

ATTENTIE:

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om elke bestelling op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau ervan, in geval van niet-betaling van een door de koper verschuldigd bedrag of in geval van een incident bij de betaling.

 

In geval van niet-betaling van een factuur binnen de overeengekomen termijn, is de koper aan www.cosmetics accessoires.com, naast de hoofdsom, een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de hoofdsom van de bestelling, exclusief BTW, intresten en kosten, met een minimum van 50 €.

 

In geval van gerechtelijke invordering van enige factuur is de koper tevens aansprakelijk voor invorderingskosten, zoals advocaatkosten en interne beheerskosten die het bedrag van deze forfaitaire schadevergoeding te boven gaan.

 

In het geval dat de koper een enkele betalingstermijn niet respecteert, om welke reden dan ook, behoudt cosmetics accessoires.com zich het recht voor om de uitvoering van andere bestellingen op te schorten totdat de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.

 

cosmetics accessoires.com behoudt zich het recht voor om een bewijs van adres en een fotokopie van de identiteitskaart van de koper te vragen voor aankopen van meer dan 249 euro.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot de betaling van de prijs door de koper. Ons recht op terugvordering: Wij behouden ons het recht voor de Goederen en hun prijs terug te vorderen indien zij reeds werden doorverkocht (Wet van 12 maart 1980)